Biografie


Hans Matla (1953) groeide op in een puur Haags gezin waar muziek de boventoon voerde. Enerzijds, doordat het familiebedrijf (toen een van de oudste piano- en muziekzaken in Nederland) een nadrukkelijke rol in het gezin speelde en anderzijds, omdat alle gezinsleden actief betrokken waren bij de amateurkunst.

 

Hans werkte tijdelijk bij zijn vader in de zaak en werd van daaruit voorzitter en bestuurslid van diverse Haagse en culturele organisaties, waaronder de Kerngroep Cultuur Gemeente Den Haag, de Vereniging Ondernemers Haagse Binnenstad, Stichting het Haagse Hopje, de stichting Prinses Christina Concours en andere organisaties. Daarnaast was hij initiator/producent van o.a. het "Haags Grand Gala Classique". Vanwege zijn grote verdienste voor cultuur en samenleving werd Hans Matla in 2013 in de Dr Anton Philipszaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

 

Hans heeft zich als dirigent in de loop van de tijd diverse stijlen eigen gemaakt. Klassiek geschoold werkte hij met klassieke-, en later ook met jongeren-, mannen-, en popkoren. Tevens richtte hij zich op revue en musical en was hij enkele jaren dirigent van een Big Band. Hans volgde diverse Masterclasses en bijscholing. Met het - in 1996 door hem ontdekte - moderne oratorium: “The Jerusalem Passion” ging Hans speciale projecten organiseren, die niet alleen voor de bezoeker, maar zeker ook voor de deelnemer waardevol bleken. Dat resulteerde in de première in Nederland (Den Haag 1999), waarna het stuk een meer dan succesvol vervolg kreeg in de Doelen Rotterdam (van 2000 tot 2010), in Praag (2011), Den Haag (2013) en Mannheim en Bad Nauheim (2014). Het concert van 2013 in de Dr Anton Philipszaal in Den Haag werd een bijzondere uitvoering: Hiermee werd zijn 40-jarig dirigentschap gevierd.

 

In 2003 kwam Hans Matla bij toeval in contact met de muziek (en later met de persoon) Karl Jenkins, wiens muziek voor Hans van grote betekenis werd. Sinds 2005 staan er ruim 12 Jenkinsconcerten op zijn naam. Net als destijds de oprichting van een Stichting Jerusalem Passion, richtte Hans Matla ook het “Dutch Jenkins Choir” op (erevoorzitter Karl Jenkins) om speciale projecten mee te organiseren. De ontstane vriendschap was de reden, dat Karl Jenkins speciaal is overgekomen voor de uitvoering van the Armed Man, die Hans op 4 mei 2015 op indrukwekkende wijze heeft uitgevoerd rond de klok van 8 uur.

 

De passie van Hans Matla is, om alle vormen van cultuur met elkaar te (blijven) verbinden in het besef, dat cultuur een van de pijlers van de beschaving is. Zijn initiatieven en projecten zijn met name gebaseerd op het combineren van disciplines met als resultaat een “beleving” voor zowel uitvoerenden als voor de bezoeker/het publiek. Daarover houdt hij ook op verzoek voordrachten.

 

Op dit moment is Hans Matla als dirigent verbonden aan vijf koren. Daarnaast voert hij, als artistiek leider van de Stichting Corda Vocale, de Stichting JP Muziekproducties en Stichting Nederlands Jenkins Koor, projecten uit van klassieke en semiklassieke koorwerken. Hans wordt regelmatig gevraagd als spreker, als lid van jury’s en als initiator en/of adviseur van bijzondere evenementen.

 

Zijn credo:

Muziek maken is op de eerste plaats zelf genieten.

Als je dat doet, dan mag vervolgens het publiek komen kijken,

hoe jij, samen met anderen, geniet van je eigen passie.

HM.